UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ

BİZ KİMİZ?

Amacımız,

Değerlerimiz ve İlkelerimiz UZ&AR’ın benzersiz kurum kültürünü oluşturmak.

UZ&AR DER'de, işimiz gelişip değişse dahi, bu unsurlar hiç değişmeden,UZ&AR DER üyeleri arasında nesilden nesle aktarılarak onarıcı adaleti sağlamaktır.

 

Amacımız, her gün daha fazla UZLAŞTIRMACILARIN ve ARABULUCULAR'ın hayatını küçük ama anlamlı dokunuşlarla iyileştirmek adına bizleri ortak bir hedef ve büyüme stratejisinde birleştirir.UZ&AR DER , bu sürece olumlu katkıda bulunmaları için UZLAŞTIRMACILAR ve ARABULUCULARA ilham verir.
Değerlerimiz, birbirimizle ve diğer ortaklarımızla çalışmalarımızı şekillendiren davranışlarımızı yansıtır.
İlkelerimiz UZ&AR DER'in her gün benzersiz iş yapma yaklaşımını şekillendirir.

 

Derneğin amacı;

      Uzlaştırmacılık ve Arabuluculuk konusunda yetki alan mensupların bir araya gelmesi ile her bir mensubun bilgi ve tecrübesini birleştirmektir.
 

      Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’ ne uygun olarak uzlaştırmacı görevi almış ya da uzlaştırmacı unvanı kazanabilecek nitelikleri taşıyan kişilerin bir araya gelmesi.
       
    
    Uzlaştırmacılık ve arabuluculuk görevinin geliştirilmesi ve uygulamasının kolaylaştırılmasını temin etmeye yönelik sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarına katkıda bulunmaktır Uzlaştırmacılar  ve arabulucular Derneği’nin ideolojik, siyasi veya etnik bir amacı olmayıp; hiçbir siyasi parti, takım, grup vs. ile ilişiği yoktur.

 

Değerlerimiz

Doğruluk
Her zaman doğru olanı yapmaya çalışırız.
Birbirimize karşı dürüst ve açık sözlü davranırız.
Yasalara uygun hareket ederiz.
Her karar ve eylemimizde, UZ&AR DER’in değer ve ilkelerini gözetiriz.
Önerileri savunurken ve riskleri değerlendirirken verilere dayanır, dürüst davranırız.

Liderlik 
Hepimiz kendi sorumluluk alanlarımızda lideriz ve elde edeceğimiz sonuçların da lider niteliği taşımasında kararlıyız.
Hangi hedefe yürüdüğümüze dair net bir vizyona sahibiz.
Kaynaklarımızı, liderlik hedeflerimize ulaşmak ve stratejilerimizi gerçekleştirmek için kullanırız.
Stratejilerimizle sonuç üretme ve organizasyonel engelleri yok etme kapasitemizi geliştiririz.

Sahiplenme 
İş gereksinimlerini karşılama, sistemlerimizi iyileştirme, başkalarının etkinliklerini artırmalarına yardımcı olma konularında kişisel sorumluluk alırız.
DERNEĞİMİZİ kendimizinmiş gibi sahiplenir, varlıklarına kendi varlıklarımız gibi sahip çıkar ve DERNEĞİN uzun vadedeki başarısını göz önünde tutarak hareket ederiz.

Kazanma Tutkusu
En önemli konularda en iyiyi yapmaya kararlıyız.
Mevcut durumu asla yeterli bulmayız.
Daha iyi olmak ve UZLAŞTIRMA ve ARABULUCULUK için güçlü bir arzu duyarız.

Güven 
UZ&AR DER’deki TAKIM arkadaşlarımıza, şüpeli ve mağdura saygı duyar, onlara kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız.
Birbirimizin becerilerine ve niyetine güveniriz.
İnsanların en iyi, güven ortamında çalıştığına inanırız.

 

İlkelerimiz

Tüm Bireylere Saygı Gösteririz
Tüm bireylerin potansiyellerini sonuna kadar kullanabileceklerine ve kullanmak istediklerine inanırız. Farklılıklara değer veririz. Çalışanlarımızı büyük beklentilere, yüksek standartlara ve güç hedeflere ulaşmaları konusunda cesaretlendirir, bunun için olanaklarımızı seferber ederiz. Çalışanlara performansları konusunda dürüst davranırız.