UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ

ARABULUCULUK

Anlaşmazlıklar için arabulucu şartı

İşçi ve işveren arasında yaşanan bir takım anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için arabulucu zorunlu hale getiriliyor.
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni İş Kanunu Tasarısı Taslağı'na göre, işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla arabulucu uygulaması getiriliyor. Bu düzenlemeye göre, taraflar arasında yaşanan çatışmalarda dava açımından önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Arabulucularla yapılan görüşmeler ise 3 hafta içinde sonuca bağlanacak. Böylece yıllar süren davalar kısa sürede çözüme kavuşacak.

ARABULUCUYA BAŞVURULMAYAN DAVA REDDEDİLECEK

Yeni düzenlenen tasarıya göre işçi ve işveren arasında yaşanan her türlü anlaşmazlıkta dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekecek. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat durumları haricindeki bütün davalar önce arabuluculardan geçecek. Daha sonra dava açmak için gerekli başvuru yapılabilecek. Arabulucuya başvuru yapılman davalar usulden reddedilecek. Yeni düzenlemenin uygulamaya girmesiyle birlikte iş uyuşmazlığı dava dosyalarının azalması bekleniyor. Bu tasarıyla birlikte Yargıtay'ın iş gücü hafifletilmiş olacak

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık durumunda bir ay içerisinde arabuluculuk başvurusu gerçekleştirilebilecek. Arabuluculuk başvurusu, dava açmak isteyen taraflardan birinin yerleşim yerinde bulunan ya da çalıştığı yerde bulunan arabuluculuk bürosuna, bu büroların olmadığı yerlerde ise adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapılabilecek. Daha sonra bir arabulucu görevlendirilerek gerekli bilgi toplaması sağlanacak ve toplantılar düzenleyecek. Yeni tasarıya göre görevlendirilen arabulucu, görevlendirildiği günden itibaren üç hafta içinde görüşmeleri sonuca bağlamak zorunda olacak. Bu süreye gerekli olması halinde en fazla bir hafta uzatılabilecek. Eğer bu görüşmeler sonucunda olumlu bir karar alınmaz ise dava açılma hakkı kazanılacak.

TAZMİNAT MİKTARLARI ARABULUCUDA BELİRLENECEK

Arabulucu yardımıyla uzlaşmaya çalışan taraflar, işçinin işe başlatılması ve başlama durumundaki ödenecek tazminatların miktarı da bu sürede belirlenmiş olacak. Yoksa anlaşma sağlanmamış kabul edilecek ve ona göre tutanak düzenlenecek.