UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ

30 MART 2018 UZLAŞMA ÖDÜL

30 Mart 2018 Tarihinde Uzlaştırma Ödül Töreninde Teşekkür Belgesi Verilen Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Başarı Oranları

 

     30 Mart 2018 Tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen "Uzlaştırma Ödül Töreni'nde uzlaştırmada en başarılı olan; Cumhuriyet Başsavcılarına, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcılarına ve uzlaştırmacılara teşekkür belgesi verilmiştir. 
 

     Başarı; uzlaştırma bürolarında işlem gören dosya sayıları göz önüne alınarak, uzlaştırmacılara verilen dosyalarda; uzlaşma teklifinin reddedildiği dosya sayısı, uzlaşma teklifinin kabülünden sonra uzlaşma sağlanan ve uzlaşma sağlanamayan dosya sayıları esas alınarak, 1.,2.,3.,4. ve 5. bölgeler için ayrı ayrı belirlenmiştir. 1. bölgede 12, 2. bölgede 7, 3. bölgede 5, 4.bölgede 3 ve 5. bölgede 3 olmak üzere toplam 30 Cumhuriyet başsavcılığına teşekkür belgesi verilmiştir.