UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ

Uzlaştırmacı ve Vatandaşlarımızın Görüş ve Önerileri için Oluşturulan e-posta Adreslerine İlişkin Duyuru.

Uzlaştırma kurumunun etkinliği ile verimliliğinin artırılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, uzlaştırmacı ve vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini paylaşabilmeleri için; Daire Başkanlığımız tarafından, uzlaştırmacı ve vatandaşlarımıza yönelik iki ayrı elektronik posta adresi oluşturulmuştur.

Vatandaşlarımız, uzlaştırma kurumu ile uzlaştırma iş ve işlemlerine ilişkin görüş ve önerilerini ab222240@adalet.gov.tr , 

Uzlaştırmacılarımız, uzlaştırma kurumu ile uzlaştırma sürecine ilişkin görüş ve önerilerini ab100894@adalet.gov.tr

Elektronik posta adreslerine göndererek, Daire Başkanlığımıza ulaştırabilirler. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
                                                                                                                                     ALTERNETİF ÇÖZÜM DAİRE BAŞKANLIĞI