UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ

UZLAŞTIRMACI SİCİLİNE KAYIT BAŞVURUSU YAPAMAYANLAR İÇİN EK SÜRE

UZLAŞTIRMACI SİCİLİNE KAYIT BAŞVURUSU YAPAMAYANLAR İÇİN EK SÜRE Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurularını yapamamış olan adaylar, 21-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında (22 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar), sicile kayıt başvurularını Daire Başkanlığımızın 12/04/2018 tarihli “Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvurularına İlişkin İlan”ında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde; e-devlet şifresi, e-imza veya mobil imza ile http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/ adresinden yapabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.