UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ

1.GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISI

UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ OLARAK DERNEĞİMİZİN

Dernek 1. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

 
Sayın Üyelerimiz,
 
 
UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12/07/2018  akşamı saat 17:00’de, İstanbul FATİH seyitömer mh altımermer cd. no:2/7 kmpaşa'da gerçekleştirileceksalt çoğunluk sağlanmadığı takdirde 27/07/2018 tarihinde aynı adres ve saatte  tekrar yapılacağı yönetim kurulu kurucu üyeleri tarafından genel kurul toplanması için duyurudur.
 
 
Toplantı Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir;
  • Dernek organlarını oluşturmak, yönetim, denetim ve disiplin kurullarını seçmek,
  • Dernek adına yazışma yetkisine sahip kişiyi belirlemek,
  • Dernek adına bağış, para toplama yetkisine sahip kişiyi belirlemek,
  • Dernek adına banka hesabı açma yetkisine sahip kişiyi belirlemek,
  • Dernek adına online işlem şifresi alma yetkisine sahip kişiyi belirlemek,
  • Dernek mühür ve kaşesinin bastırılmasına karar vermek, bu iş için birini yetkili kılmak,
  • Dernek gelir/gider makbuzları bastırılmasına karar vermek, bu işler için birini yetkili kılmak,
  • Eğitim ve kurs faaliyetleri düzenlemek ile yetkili kişiyi veya kişileri belirlemek,
Katılımcı üye sayısı ve gündemin içeriği göz önüne alındığında, toplantı esnasında gündem maddeleri üzerinden sıra ile ilerlenmesi ve açık oylama yapılması öngörülmektedir.
 
 
Bütün üyelerimiz Genel Kurul toplantısına ve öncesindeki çalışmaya davetlidirler.
 
 
Saygılarımızla
Dernek Yönetim Kurulu Geçici Başkanı,
ERSAN UZAN