UZLAŞTIRMACILAR VE ARABULUCULAR DERNEĞİ

UZLAŞTIRMA AÇILIŞ KONUŞMASI ÖRNEĞİ

          UZLAŞTIRMA AÇILIŞ KONUŞMASI ÖRNEĞİ

       Merhaba, hoş geldiniz. Ben ______ Cumhuriyet Başsavcılığının atadığı, uzlaştırmacı _____ _____. Her birinizle daha önce ayrı ayrı görüşme imkânım oldu. Bugün yaptığımız bu ortak toplantıya katılarak aranızda yaşananları mümkün olduğunca düzeltme konusunda çaba göstermeye karar verdiniz. Bu kararınız nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Bugün burada bir tarafta _____ ______ ile vekili Av. ______ ________, diğer tarafta ise _______ _______ ile kanuni temsilcisi _______ _______ bulunuyor. Uzlaştırma, belirli suçlarda tarafları iradi olarak bir araya getirerek suçtan kaynaklanan zararların karşılıklı müzakere edildiği yasal bir süreçtir. Bu toplantıya devam etmek yahut aksi sizin seçiminizdir. İstediğiniz zaman ara verebiliriz. Yine bu toplantı Kanun gereğince gizlidir. Burada yapılan açıklamalar aleyhinize delil olarak kullanılamaz. Burada varılan sonuç savcılık soruşturmasına / mahkemenin kovuşturmasına yön verecektir. Ben yaptığım görev itibariyle ceza yargılama sisteminin bir parçasıyım. Ancak süreci yönetmek ve uzlaştırma müzakeresi sonunda işlemleri tamamlamak dışında yaşadığınız bu sürecin nasıl sonuçlanacağı konusunda karar verebilecek bir kişi değilim. Bir hâkim veya savcı gibi yetkilerim yok. Ben eğitimli ve sicile kayıtlı bir uzlaştırmacı’yım.  Buradaki amacım birbirinizle doğrudan iletişim kurmanız ve bir çözüme varmanız için size yardımcı olmak. Şimdiye kadar sizinle ayrı ayrı görüşerek bu görüşmeye hazırlamanıza bu toplantıyı ayarlamaya yardım ettim. Benim bundan sonraki görevim ise yapılacak ortak ve ayrı toplantıların iyi bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmaktır. Sizin ne yapmanız gerektiğini karar verecek bir kişi değilim. Bu görüşmedeki görevim süreci kolaylaştırarak, sorununuzu çözmek için kendinizi karşı tarafa ifade etme ve karşı tarafı dinleme olanağı sağlamak. Kısacası, ben sizin kendi anlaşmanızı oluşturmanıza yardım etmek için buradayım. Eğer herhangi bir anlaşmaya varamazsınız dosyayı uzlaştırma savcılığına iade edeceğim. Fakat fikrimi sorarsanız, bu sorunu burada çözmek iki taraf için de en iyisi olacaktır. Yapıcı bir görüşme gerçekleştirebilmemiz için her zaman taraflardan belli temel kurallara uymalarını talep ederim. Görüşmeye başlamadan önce temel kurallara uyacağınıza dair sizden söz almam gerekecek.
· Bir taraf konuşurken onun sözünü hiçbir şekilde kesmeyin. · Toplantıyı benim yönetmeme izin verin. · Birbirinizi dinleyin ve ben sizden rica ettiğimde karşı tarafın söylediklerini bana özetlemeye çalışın. · Doğruyu söyleyin. · Saygılı dinleyin ve saygılı konuşun. · Söyleyeceklerinizi unutmamak için not alın. · Birbirinizi kasıtlı olarak incitecek bir şey yapmayın. - Bu kurallara uyulacağı konusunda mutabık mıyız? (Sözlü teyit alınır) - Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı? - Tamam, o halde, başlamaya hazır mısınız? Hazırlık toplantılarında bahsettiğim gibi, önce içinizden biri söz alarak olayın ne olduğunu ve olay içindeki kendi durumunu tarif ederek başlayacak. Daha sonra diğer taraf kendisine sorular sorabilir ve ardından kendisi olayı nasıl deneyimlediğini anlatabilir. Olay hakkında konuşmayı bitirdikten ve söz konusu olay ile ilgili neler hissettiğinizi ifade ettikten sonra, zararı karşılamak, olayı ve yarattığı etkiyi düzeltmek ve işleri yolunda koyabilmek için neler yapılabileceğini konuşacağız. Bir uzlaşmaya varıldığında bunu bir uzlaştırma raporu haline getireceğim ve sizden imzalamanızı isteyeceğim. Bu raporun bir örneğini uzlaştırma savcılığına teslim edeceğim.
Sürecin işleyişi ile ilgili herhangi bir sorunuz var mı?